FOREX GCG ASIA #5: GCG làm gì để trả lãi cho các nhà đầu tư?

0
405

Chào các bạn, nếu như các bạn đã và đang suy nghĩ đến việc có nên đầu tư vào GCG hay không?

Các bạn thắc mắc nó trả lãi như thế nào? GCG làm gì để trả lãi cho nhà đầu tư đúng không, bài này mình sẽ tổng hợp các bằng chứng lệnh trade của GCG trên tài khoản MT4 cho ae xem nhé !!!

Thông thường các chuyên gia Forex của GCG ASIA có thể đánh đạt được tỉ lệ lãi từ 13-25%. Lợi nhuận đó sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư theo tỉ lệ như sau:

  • Gói 1500$-6000$: tỉ lệ chia lợi nhuận 50/50

  • Gói 7500$-13500$: Tỉ lệ lợi nhuận 60/40

  • Gói >15.000$: Tỉ lệ lợi nhuận 70/30

Có lệnh đánh thật trên tài khoản MT4 ( lưu ý không phải ngày nào chuyên gia cũng trade. Thị trường Forex toàn thế giới sẽ đóng cửa 2 ngày thứ 7 + chủ nhật).

Còn riêng CTY sẽ chỉ chọn ngày nào có tín hiệu đẹp. Sau khi đã phân tích xong thị trường. Trung bình 1 tuần 1-2 lệnh. 1 tháng 4-8 lệnh. Lãi trung bình 10-80% tháng )

Xem thêm: Đăng ký tài khoản GCG ASIA và kích hoạt đầu tư

                                       LÃI NGÀY 08/03/2019 22%

😱 07/03/2019 Lãi sau khi trả cho công ty lãi 22% / lệnh / tổng số vốn. Nên đừng ngạc nhiên khi lãi dự án này lên đến 80% tháng. Tức đầu tư 1 tỷ lãi có thể lên đến 800tr ! Mình không quan tâm lãi cao hay thấp. Chỉ quan tâm nó làm gì để trả lãi cho nhà đầu tư 😎

                                                 LÃI NGÀY 08/03/2019: 13%

08/03/2019 😱 Lãi sau khi trả cho công ty lãi 5% / lệnh / tổng số vốn. Nên đừng ngạc nhiên khi lãi dự án này lên đến 80% tháng. Tức đầu tư 1 tỷ lãi có thể lên đến 800tr ! Mình không quan tâm lãi cao hay thấp. Chỉ quan tâm nó làm gì để trả lãi cho nhà đầu tư 😎

                                                                      LÃI NGÀY 08/03/2019: 22%

13/03/2019 😱 Lãi sau khi trả cho công ty lãi 13% / lệnh / tổng số vốn. Nên đừng ngạc nhiên khi lãi dự án này lên đến 80% tháng. Tức đầu tư 1 tỷ lãi có thể lên đến 800tr ! Mình không quan tâm lãi cao hay thấp. Chỉ quan tâm nó làm gì để trả lãi cho nhà đầu tư 😎

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here