FOREX GCG ASIA #1: Hướng dẫn đăng ký tài khoản

1
965

Đầu tiên AE truy cập vào link đăng kí dưới đây:

  • Link Đăng Kí GCG ASIA

  •  Chọn ngôn ngữ T.Anh
  • Lưu ý : ko viết tiếng Việt nhé:


Chọn Ngôn Ngữ Tiếng Anh

Chọn Quốc Gia Việt Nam
Dòng 1 với Dòng 3 : Tên phải bắt buộc giống trong CMND hoặc Hộ Chiếu. Nếu không đúng không rút được tiền ( viết hoa không dấu )

  • Dòng 2 là CMND hoặc Hộ Chiếu
  •  Dòng 3 là tên người đăng kí trong CMND hoặc Hộ Chiếu ( viết hoa không dấu )
  •  Sau khi tạo tài khoản xong. Đăng nhập vào để đổi pass + tạo mã Pin giao dịch ( lưu ý tạo mã Pin bằng >6 con số )


Thông báo :
Thành viên đăng kí tài khoản free không kích hoạt sẻ bị xoá Tài khoản sau 7 ngày . Hệ thống tự xoá

Ae đăng kí nhé có gì không hiểu có thể ib cho mình qua facebook nhé

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here